Team

Header Mox-info

Netwerkorganisatie

Internet technologie en de wensen van onze klanten veranderen sneller dan ooit. Dit vraagt om een organisatie die vlot mee kan bewegen, en een beroep kan doen op betrokken en flexibel in te zetten mensen. Wij hebben als Timbers Internetdiensten dan ook bewust gekozen voor een netwerkorganisatie waarbij we talenten van mensen effectief in kunnen zetten en niet gehinderd worden door te veel bureaucratie.

Mox-info attenderings-platform

Timbers is vanaf het eerste begin opgezet als een netwerkorganisatie. Onze insteek is gericht op het snel en goed in kunnen spelen op vragen van onze klanten en aansluiting houden bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Op basis van vragen van onze klanten hebben we als betrokken team ons attenderings-platform Mox-info opgezet. En dagelijkse werken we aan het verbeteren en uitbreiden van dit mooie product.

Het kernteam

Maak kennis met onze netwerkorganisatie

Ruud Snelleman

Drijvende kracht en mede-oprichter van ‘Timbers’ is Ruud Snelleman. Hij is in zijn element als hem een complex probleem voorgelegd wordt, en daar een zo simpel mogelijke oplossing voor kan bedenken.

Hubert Diemel

Als extern-adviseur is Hubert verbonden aan Timbers. Zijn jarenlange ervaring in de Informatie- en Uitgeversbranche maken hem een uitstekende sparringspartner. Gezamenlijk werken we aan slimme informatie producten voor elke branche.