Kennisinstellingen ontdekken Mox-info

De kracht van Mox-info wordt ook onderkend door kennisinstituten.

Niet alleen voor het up-to-date houden van de kennis bij onderzoekers en consultants maar ook voor het verspreiden van attenderingen op eigen publicaties. Op dit moment voeren wij gesprekken met kenniscentra op het gebied van langdurige zorg en verslaving.